Umgebung Arnkielpark auf einer größeren Karte anzeigen

En kirke til beskyttelse og forsvar

Den over 800 år gamle St. Georg Kirke er symbolet for Oeversee. Dens skytshelgen er skytshelgenen for den rejsende. Blandt andet tjente denne kirke som hvilested for pilgrimme, som vandrede på „oksevejen“ fra Skandinavien til Jerusalem eller Rom. Dens hjemsted på to vigtige hovedveje og et vadested over Treene har dermed også haft en trafikpolitisk og militær betydning. Kirken blev dermed bygget som en fæstningskirke. Den tjente som forsvar og tilflugtssted for mennesker, som søgte beskyttelse. Endnu den dag i dag kan man se hullerne i den nordlige del af tårnet. Inde i kirken er alteret og døbefonden og kældermalerierne meget seværdige. Yderligere informationen om kirken og dens historie finder du her